Kamis, 25 Oktober 2012

Biografi Ibnu Syihab al-Zuhri

0

Nama lengkapnya adalah Muhammad Ibn Muslim Ibn Abdillah Ibn Harits Ibn Zahrah Ibn kilab Ibn Marrah al-Quraisy al-Zuri.
Beliau termasuk salah seorang Imam dan Ulama Hijaz dan Syam. Beliau menerima riwayat dari abdullah ibnu Umar ibn Alkhatab, Abudullah ibn ja'far, Rubaiah ibn Ubad, Al-munawar, abd al-rahman ibn Azhar, dan masih banyak lagi.
Bukhari, yang bersumber dari Ali ibnu al-Madini, menyatakan baha azzuhri memiliki hadits mencapai 2.000 hadits.
Al-ajari, menyatakan bahwa hadits dalam dokumen Azzuhri seluruhnya mencapai 2.250 hadits.
Al-laits yang bersumber dari ja'far ibn Rubaiah menyatakan, aku bertanya kepa 'arak ibn malik, siapa yang paling faqih dari ahli madinah? Abdul Razaq, Yang bersumber dari Ma'mar, berkata baha umar ibn abdul Aziz di majlisnya menyatakan, tidak ada seorang pun yang masih tersisa yang mengetahui sunnah yang telah lalu hanyalah dia (al-Zuhri)
Umar ibn Abdullah al-Tamimi menyatakan, beliau meninggal pada tahun 110 Hijriyah, sementara al-Hutsaim ibnu adi, Abu Musa, Ibn Bakir berkata, beliau meninggal pada tahun 117 Hijriyah,
Adapun komentar tentang al-Zuhri yang telah banyak dinyatakan dalam buku-buku orientalis, juga oksidentalis, yang umumnya meragukan keutamaan al-Zuhri, sesungguhnya, itu hanya permainan mereka saja dalam menjatuhkan otentitas hadits dan muhadits.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar