Kamis, 25 Oktober 2012

Definisi 'adil

Ta'rif adil (definisi) :
'Adil menurut lughat, ialah : mardhi, maqbulusy syahada "orang yang diterima kesaksiannya".
Mengenai istilah, para ulama mempunyai beberapa pendapat diantaranya : "orang yang adil itu, ialah : orang yang berkumpul padanya beberapa ketentuan ini".
Pertama, Islam
Kedua, Taklif (sudah mukallaf)
Ketiga, Menjaga dari sebab-sebab kefasekan dan merusak muru'ah.

Dengan kata lain, 'adil adalah suatu sifat yang tersimpan dan terhujam pada diri seseorang yang menyebakan orang yang mempunyai 'adallah itu tetap taqwa dan memelihara muru'ah yang menyebabkan timbul kepercayaan kita kepadanya dan haruslah dia menjauhkan diri dari dosa-dosa besar.

Dalam masalah riwayat, tidak diharuskan orang itu laki-laki dan merdeka, oleh sebab itu, riwayat wanita dan budak pun sah untuk diterima. Namun, konteks adil dalam periwayatan, berbeda halnya dengan orang 'adil dalam persaksian (syahadah).

Tidak ada komentar:

Posting Komentar